[ Print ]  [ Close ]

http://gccpp.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=165&newsview=719   , 1401/11/17


به منظور آشنایی با روند تولید برق
بازدید فرزندان کارکنان از نیروگاه قم انجام شد

این بازدید از قسمتهای مختلف نیروگاه برای تعداد 26 نفر انجام و توضیحات لازم توسط مهندس حامد کرمپور برای بازدید کنندگان ارائه گردید.

08:08 - يکشنبه 6 تير 1400    /    شماره خبر : 719    /    تعداد نمايش خبر : 0