[ Print ]  [ Close ]

http://gccpp.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=165&newsview=750   , 1401/11/17


در اسفندماه سال جاری
کارکنان شرکت صبا از نیروگاه سیکل ترکیبی قم بازدید نمودند

در این بازدید که از قسمت های مختلف نیروگاه انجام شد کارشناسان مربوطه توضیحات لازم را درباره فرآیند تولید و توزیع برق برای بازدید کنندگان ارائه نمودند.16:35 - يکشنبه 22 اسفند 1400    /    شماره خبر : 750    /    تعداد نمايش خبر : 0