[ Print ]  [ Close ]

http://gccpp.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=165&newsview=759   , 1401/11/12


به منظور آشنایی با فرآیند تولید برق
دانشجویان دانشگاه صنعتی قم از نیروگاه سیکل ترکیبی قم بازدید نمودند

این بازدید از قسمت های مختلف نیروگاه انجام و توضیحات لازم توسط مهندس حامد کرمپور از کارشناسان واحد تعمیرات نیروگاه برای بازدید کنندگان ارائه گردید.


 


15:39 - يکشنبه 1 خرداد 1401    /    شماره خبر : 759    /    تعداد نمايش خبر : 0