نيروگاه قم به عنوان دومين نيروگاه سيكل تركيبي كشور، يكي از صدها پروژة عظيم ملي است كه بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران در دوران سازندگي به بهره‌برداري رسيده است. اين نيروگاه شامل دو بخش توربين‌هاي گازي و بخاري (سيكل تركيبي) با ظرفيت اسمي 714 مگاوات مي‌باشد.

در راستاي سياستهاي وزارت نيرو و بمنظور افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از نيروهاي كارآمد در قالب شركتهاي مستقل و خودگردان، شركتهاي مديريت توليد برق با رسالت مديريت و بهره‌برداري از نيروگاهها تأسيس شدند. بهره‌برداري از نيروگاه سيكل تركيبي قم نيز به نیروگاه سیکل ترکیبی قم واگذار گرديد.

هدف:

 هدف از تأسيس نيروگاه در اين منطقه، تأمين بخشي از انرژي الكتريكي كشور و اصلاح و تثبيت ولتاژ در ناحية مركزي شبكه سراسري برق و كاهش تلفات انرژي مي‌باشد.

فاز اول نيروگاه ـ واحدهاي گازي

قرارداد اين واحدها در سال 1369 بين شركت برق منطقه‌اي تهران و شركت صنايع سنگين ميتسوبيشي ژاپن منعقد گرديد و واحدهاي مذكور در نيمة اول سال 1372 به بهره‌برداري رسيدند.

مشخصات فني:

ـ تعداد:4 واحد

ـ مدل: ميتسوبيشي مدل MW701D

ـ قدرتاسمي:5/128 مگاوات (هر واحد)

ـ توربين:از نوع چهار مرحله‌اي محوري

ـ كمپرسور:از نوع 19 مرحله‌اي محوري با نسبت تبديل فشار يك به چهارده

ـ ژنراتور:از نوع سنكرون با ولتاژ ناميkv8/13 بدون جاروبك.

ـ سيستم خنك كاري ژنراتور:از نوع سيستم هواي بسته است كه با آب خنك مي‌شود.

ـسيستم كنترل: از نوع DDCبوده بطوري كه كليه مراحل راه‌اندازي و بارگيري به صورت خودكار و با استفاده از سيستم‌هاي الكترونيكي انجام مي‌پذيرد.

ـ نوعسوخت: سوخت اصلي، گاز طبيعي مي‌باشد كه از طريق يك ايستگاه محلي با ظرفيت               Nm3/h150.000منشعب از خط انتقال سراسري شبكة گاز تأمين مي‌شود و سوخت جايگزين، گازوئيل بوده كه در چهار مخزن جمعاً به ظرفيت 110 ميليون ليتر ذخيره مي‌گردد.

 اين واحدها قابل بهره‌برداري با هر يك از دو نوع سوخت و يا مخلوطي از دو سوخت مي باشند.

 فاز دوم نيروگاه ـ واحدهاي بخاري

بمنظور رعايت مسائل زيست محيطي و همچنين افزايش بهره‌وري و راندمان و در راستاي سياست‌هاي وزارت نيرو در احداث نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي، قرارداد بخش بخار نيروگاه قم در سال 1372 بين شركت برق منطقه‌اي تهران و كنسرسيوم شركت ABBآلمان و ايتاليا منعقد گرديد و در سال 1376 به بهره‌برداري رسيد.

مشخصات فني:

ـ تعداد:2 واحد

ـ قدرتاسمي: 100 مگاوات (هرواحد)

ـ بويلربازيافت:4 بويلر هر يك به ظرفيت توليد 200 تن بخار در ساعت با دماي 482 درجة سانتي‌گراد.

ـ توربين:

 بخار خروجي از هر دو بويلر بازيافت حرارت

در دو فشار HPو IPوارد يك توربين شده و پس از انتقال دادن انرژي خود با دما و فشار پايين تر در شرايط اشباع وارد كندانسور مي‌گردد.

با توجه به محدوديت و كمبود آب در منطقه، برج خنك‌كن اين واحدها از نوع برج خشك يا كندانسور هوايي مي‌باشد.

 كندانسورهاي هوايي با سطوح گستردة انتقال حرارت و به كمك هيجده عدد فن، بخار خارج شده از توربين را تقطير مي‌نمايند.

ـ ژنراتور:

 از نوع سنكرون با ولتاژ نامي kv5/11 بدون جاروبك.

ـ سيستم كنترل: از نوع DCS

سيستم تصفية آب:

با توجه به كيفيت نامطلوب و بالا بودن درجة شوري و سختي آب‌هاي زيرزميني در منطقة قم، تهية آب مقطر با كيفيت مناسب جهت جلوگيري از بروز پديده‌هاي خوردگي و رسوب‌گذاري و در نتيجه افزايش طول عمر واحدهاي بخار از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. آب مورد نياز اين واحدها از طريق سه حلقه چاه كه در منطقة جنوبي نيروگاه و در نزديكي رودخانة قمرود حفر گرديده‌ا‌ند، تأمين مي‌شود.

فرآيند تصفية آب در تصفيه‌خانة نيروگاه قم شامل مراحل مختلفي به شرح ذيل مي‌باشد:

ـ فرآيند پيش تصفيه

ـ فرآيند اسمز معكوس

ـ  فرآيند ‌يون‌زدايي

پست انتقال:

برق توليدي نيروگاه از طريق 6 خط 230 كيلو ولت به شبكة سراسري برق كشور منتقل مي‌گردد.

 

سيستمهاي مديريت:

نیروگاه سیکل ترکیبی قم موفق به أخذ گواهينامه‌هايي به شرح ذيل در زمينه سيستمهاي مديريت گرديده است:

ـ سيستم مديريت كيفيت ISO 9001-1996در سال 1376 به عنوان اولين نيروگاه در خاورميانه.

ـ سيستم مديريت كيفيت ISO 9001-2008در سال 1387.    

‌ـ سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001-2004در سال 1382.

ـ‌ سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌ايOHSAS 18001-2007در سال 1384.

ـ استقرار سيستم نظام پيشنهادات در سال 1385.

حفاظت فيزيكي:

حفاظت فيزيكي از تأسيسات نيروگاه قم از طريق دوربين‌هاي مداربسته انجام مي‌گيرد.

سيستم مكانيزه:

نیروگاه سیکل ترکیبی قم در روند برقراري سيستم مكانيزه در اجراي امور مربوط به فعاليتهاي اداري و تعمير و نگهداري واحدها اقدام به ايجاد سيستم مكانيزه در سطح كلية واحدهاي نيروگاه نموده است.