تاريخچه:

نيروگاه سيكل تركيبي قم دومين نيروگاه سيكل تركيبي كشور است كه پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران در كيلومتر 15 جاده قم – اراك در زميني به مساحت 220 هكتار در سال 1370 احداث شده است. اين نيروگاه داري چهار واحد گازي مدل MW701D هريك به توان 128.5 مگاوت و دو واحد بخاري مدل ABB‌ هريك به توان 100 مگاوات كه جمع كل توان نصب شده 714 مگاوات مي‌باشد.

واحدهاي گازي نيروگاه قم در سال 1372 و واحدهاي بخاري در سال 1376 به بهره‌برداري رسيدند.

نيروگاه سيكل تركيبي قم در فرآيند خصوصي‌سازي، در نيمه دوم سال 1389 از طريق سازمان خصوصي‌سازي به مزايده گذاشته شد كه گروه صبا با مشاركت چندين شركت برنده مزايده شناخته شده و فعاليت نقل و انتقال آن انجام پذيرفت.درحال حاضر شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس مالکیت نیروگاه سیکل ترکیبی قم را برعهده داشته و مسئولیت بهره برداری از نیروگاه قم نیز برعهده شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا میباشد.