چشم‌انداز:

كسب رتبه‌ برتر آمادگي توليد در بين نيروگاههاي سيكل تركيبي كشور